Fes la teva comanda ORIGO!

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI) us fem coneixedor que aquesta web és responsabilitat de la mercantil;

BONSUC, S.L.

N.I.F: B60349057

Tel.: 93.846.65.85

E-mail: administracion@fruitsagarra.com

Domicili: C/ VALLÈS S/N. POL. PLA RAMASSAR 08520-LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA)

Registre Mercantil de Barcelona: Tom: 25956, Foli: 142, Secció: 8, H: 97924, Inscripció 1a

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús de la present Web entenent per això totes les pàgines i els seus continguts titularitat de BONSUC, S.L. a les quals s’accedeix a través d’aquest Lloc.

Termes i condicions dús.

La utilització d’aquesta Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari es compromet a llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest Avís Legal poden patir modificacions.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del present Lloc Web, de conformitat amb la legislació vigent, aquest Avís Legal, les condicions particulars (si escau), i qualsevol altra comunicació posada en el seu coneixement a través d’aquest o qualsevol altre mitjà, així com amb les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats. BONSUC, S.L. no es responsabilitza de la incorrecta utilització que els usuaris realitzin sobre la informació o continguts del servei, i aquests actes són de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari.

De la mateixa manera, alguns dels serveis oferts a través del Lloc Web poden estar subjectes, a més de les condicions que es descriuen en aquest Avís Legal, a les pròpies condicions particulars d’ús que, si s’escau, també seran aplicables. En conseqüència, la navegació de l’Usuari pel Lloc Web suposa, no sols l’acceptació del present Avís Legal, sinó també la plena acceptació de les condicions particulars esmentades.

La informació que l’Usuari ens pugui facilitar a través del Lloc Web i/o mitjançant qualsevol altre canal, haurà de ser veraç, completa, precisa i actualitzada. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que ens pugui comunicar, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a BONSUC, S.L. oa tercers. De la mateixa manera, l’usuari serà l’únic responsable de les informacions que faciliti referents a terceres persones.

L’Usuari es compromet a mantenir la confidencialitat de les seves dades i credencials d’accés a la seva àrea privada, així com de les activitats que s’hi duguin a terme. En cas que qualsevol tercer faci un ús il·legítim o fraudulent del compte i/o credencials de l’Usuari, o que de qualsevol altra forma suposi un risc per a la seguretat, l’Usuari ho haurà de notificar a BONSUC, S.L. de forma immediata perquè s’adoptin les mesures necessàries.

BONSUC, S.L. no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar de virus informàtics i altres elements lesius que, fora de l’abast de BONSUC, S.L., puguin afectar l’usuari. De la mateixa manera, BONSUC, S.L. no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que pogués ser ocasionat per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes al nostre sistema sense el consentiment de BONSUC, S.L.

Les informacions contingudes en aquests Llocs Web són les vigents a la data de la darrera actualització i s’han de considerar indicatives per a l’Usuari. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir sobre aquests continguts, activitats comercials, productes i serveis, és aplicable la Legislació Espanyola i són igualment competents els Tribunals Espanyols.

BONSUC, S.L. es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del Lloc Web en qualsevol moment. Així mateix, BONSUC, S.L. es reserva la facultat d’efectuar modificacions a la configuració oa la presentació de la seva web.

Sense perjudici dels drets legals de l’Usuari del Lloc Web i, si escau, els drets reconeguts als consumidors, BONSUC, S.L. no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i continguts. En la mesura que sigui possible, BONSUC, S.L. avisarà amb caràcter previ a l’Usuari, de les interrupcions al Lloc Web. En conseqüència, BONSUC, S.L. no serà responsable dels danys i perjudicis soferts a causa de la manca de disponibilitat, accés o continuïtat del Lloc Web o de qualsevol dels seus serveis o continguts.

BONSUC, S.L. declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’existència de problemes tècnics o fallades mecàniques als equips informàtics produïts durant la connexió a Internet.

BONSUC, S.L. no es fa responsable de totes aquelles informacions procedents de fonts alienes, ni dels continguts no elaborats per BONSUC, S.L., no responent de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o l’ús de la informació . La inclusió en aquestes pàgines d’informes, butlletins o índexs elaborats per BONSUC, S.L. o per tercers, té una finalitat purament informativa, sense que, per tant, es puguin considerar opinió o recomanació. BONSUC, S.L. rebutja tota responsabilitat sobre informacions o continguts de pàgines web de tercers connectades mitjançant enllaços amb aquestes pàgines.

BONSUC, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el tractament automatitzat d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la Política de Privadesa del seu web.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny, el contingut i els codis d’aquest Lloc Web són titularitat de BONSUC, S.L., excepte en les informacions en què expressament s’indiqui el contrari, estant prohibides en tot cas la seva reproducció i distribució, excepte per a ús personal i privat, així com la seva manipulació en qualsevol forma, transformació i comunicació pública. Qualsevol ús no autoritzat del programari o contingut d’aquest Lloc Web pot violar les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació i, per tant, BONSUC, S.L., podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin contra els qui lesionin els seus drets. Així mateix, els noms, logotips i títols usats en aquest Lloc Web i que identifiquen els productes i serveis de BONSUC, S.L. són marques registrades de la nostra societat. Altres programes informàtics, logotips, noms, títols, marques comercials, textos imatges, fotografies o qualssevol altres signes distintius que apareixen a la nostra web, poden estar subjectes a propietat intel·lectual o industrial, bé per titularitat o per llicència, de BONSUC, S.L., empreses del seu grup o col·laboradores.

Tothom que consideri que els seus drets de propietat intel·lectual han estat infringits per l’ús no autoritzat dels seus treballs protegits i que apareguin publicats a la nostra web, poden posar-se en contacte amb nosaltres i sol·licitar que el contingut sigui retirat. En cas dacreditar-ho convenientment, la seva petició serà atesa de forma immediata.

Protecció de dades de caràcter personal

Abans de facilitar-nos les vostres dades personals, l’Usuari haurà de llegir i acceptar la Política de Protecció de Dades que podeu consultar a la nostra política de privadesa, així com a cadascun dels formularis habilitats a aquest efecte.

Política de cookies

Aquest Lloc Web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació, millorar els seus serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències de lusuari mitjançant lanàlisi dels seus hàbits de navegació. L’Usuari haurà d’acceptar la Política de Cookies de forma expressa i la podrà consultar en qualsevol moment a la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

Fur

La legislació aplicable al contingut d’aquest Lloc Web serà l’espanyola i la jurisdicció a què se sotmet BONSUC, S.L. com a titular d’aquest per resoldre qualsevol conflicte o qüestió litigiosa que pogués derivar-se de la seva relació amb l’Usuari, és la dels Jutjats i Tribunals competents.

Última actualització: juliol 2022.